Průzkum mezi obyvateli

V únoru 2023 probíhalo mezi našimi obyvateli dotazníkové šetření. Formulář byl k dispozici online a vyšel i ve Blanenském zpravodaji. Celkem se šetření zúčastnilo 510 občanů města.

Co z dotazníku vyplývá? Značná ...většina z oslovených obyvatel je s životem ve městě spokojená.

V Blansku jsou lidé nejvíce spokojeni se sportovní infrastrukturou a dětskými hřišti. Více než 70 % oslovených souhlasí s tím, že je ve městě pestrá nabídka sportovních a volnočasových aktivit. Za největší přednost města považují skvělou dopravní dostupnost a blízkost Brna, dostatek služeb ve městě, okolní přírodu a přístup do Moravského krasu. Ti, kteří využívají MHD, jsou s jeho nastavením a fungováním velmi spokojeni.

S výsledky však můžete pracovat i vy. Níže máte možnost detailněji prohlížet výsledky a podívat se na to, jak město hodnotí vaši vrstevníci, sousedé či lidé s dětmi. Pro úplnost dodáváme také přehledné vyhodnocení v textové podobě.

Číst více

Prohlédněte si dokument 

 

×
Menu