Průzkum mezi žáky

Žáci a studenti se zapojili do přípravy nového strategického plánu

Do přípravy nového Strategického plánu města Blanska se zapojili také žáci základních a středních škol. V průběhu letošního dubna se školáci zúčastnili průzkumu, ve kterém prostřednictvím on-line dotazníku... vyjádřili svoje názory na život v Blansku.

Šetření mezi žáky a studenty navázalo na dotazníkové šetření z února. V něm se výzkumníci z firmy AQE advisors, která spolu se zaměstnanci městského úřadu a vedením města podklady pro strategický plán připravuje, ptali obyvatel města starších patnácti let prostřednictvím on-line i tištěných dotazníků. Celkem se ankety zúčastnilo 481 žáků a studentů z Blanska.

 

Číst více

Prohlédněte si dokument 

 

×
Menu